Det granskede liv - om hvordan vi mister og finder os selv af Stephen Grosz

essay

Den amerikanske psykoanalytiker Stephen Grosz har samlet 31 fortællinger fra sine mange år i terapiværelset. Det er der kommet en såvel rørende som nænsom, velskrevet bog ud af.

Læseren får et stærkt indblik i det kringlede sind og i de underlige mekanismer, der helt kan overtage styringen med et menneskes liv.

Har man set tv-serien In Treatment, der har Gabriel Byrne i rollen som psykoanalytikeren Paul Weston, så vil der sikkert være noget meget genkendeligt over Stephen Grosz’ bog.

Oplagt er det selvfølgelig, da omdrejningspunktet hos begge er psykoterapien, men jeg tænker også på rummet, scenen og det indre drama - eftertænksomheden, den evigt granskende søgen og den empatiske interesse - der bliver formidlet, på en måde, så siderne læses med stor intensitet.

Læseren er med

Læseren er med i processen og følger Grosz' forsøg på at indkredse, hvad der er patientens problem. Grosz lader patienten tale og har heldigvis ikke travlt med at diagnosticere, men hjælper blidt patienten til at finde ind til problemets kerne i al dets som ofte paradoksale, modstridende natur.

Målet er ikke en selvhjælpsbogs lette forløjede løsninger, men måske snarere gennem konkrete tilfælde at åbenbare almenmenneskelige vilkår, som vi alle må kæmpe med som: døden, ensomheden, selvbebrejdelse, sorg og opdragelse.

Historierne afdækker, hvad der kan ske, når man for eksempel ikke kan mærke sine egne følelser; når man er ude af stand til at få andre til at drage omsorg for sig; hvordan ros kan mindske barnets selvtillid; at paranoia kan være en måde, hvorpå smerten ved at føle sig ensom og glemt lindres, og at sorg ikke nødvendigvis er noget, man skal efterstræbe at overvinde.

Så til trods for en vis tøven over for den psykoanalytiske metode og-forklaring – med dens dybde-model, med det styrende ubevidste og drømme, der vil meddeler os noget – så er det stærkt fascinerende læsning, fordi det dog er det enkelte menneske med dets specifikke problemer, tanker og liv, der fylder rummet ud.

Vi får, og vi mister, og vi må forsøge at være taknemmelige og med den taknemlighed helhjertet favne det, der er tilbage af livet, når det mistede er trukket fra.
(Andre Dubus II, Broken Vessels)

Det granskede liv – om hvordan vi finder og mister os selv af Stephen Grosz
Oversat af Ulla Oxvig
224 sider
Gyldendal

Læs anmeldelse af In Treatment