Brødrene Nielsen – breve fra Den Spanske Borgerkrig af Daniel Madsen, Albert Scherfig, Charlie Krautwald og Nadia Zarling

historie spanske bøger

Bogen følger de tre første danske spaniensfrivillige, brødrene Harald, Kai og Aage Nielsen på deres
rejse gennem Europa til det borgerkrigshærgede Spanien.

Brødrenes brevkorrespondance med familien og egne foto­grafier er i centrum for fortællingen, og det giver læseren et interessant, direkte indblik i tanker og motiver.

Det er en flot opsat bog, der dog også har slagsider, heriblandt et til tider farveløst sprog, der noget forkrampet gengiver krigens store linjer.

Tre handlekraftige brødre

De tre brødre Harald, Kai og Aage Nielsen, voksede op i et kommunistisk arbejderhjem på Frederiksberg. De var alle tre stærkt politisk interesseret og fulgte levende med i den dramatiske udvikling i Spanien, som de læste om i Arbejderbladet.

Optændt af harme over militærets opstand mod den demokratisk-valgte spanske republik, pumpede de tre gæve brødre luft i cyklerne for sammen med vennen Hans Petersen den 22. august 1936 at drage ned i kamp på spansk jord for demokratiet, og for at bremse, hvad de så som endnu et fascistisk felttog.

Dette var vel at mærke før, der var oprettet frivillig-enheder i Spanien, og før DKP og Komintern havde fået udklækket noget strategi. Ved afrejsen var brødrene henholdsvis 24, 21 og 18 år.
Det var første gang de fire ungersvende bevægede sig uden for landets grænser, og kun kort efter de havde krydset grænsen til Tyskland, blev de vidne til et stort fakkeloptog af heilende nazister. Ligeså kom de til at overvære en nazistisk bogafbrænding ligesom de måtte lægge ører til fanatiske, højt syngende Hitlerjugend.

I kamp i Spanien

Da de med nød og næppe ankommer til Spanien, bliver de fire danskere indrulleret i den senere så berømte Thälmann-bataljon. De kommer til at kæmpe, hvor det for alvor gik hedt til i Aragonien og i de internationale brigaders indædte forsvar af Madrid under bannere med påskriften No pasarán.

De kom senere ud af den forreste kamplinje og blev i luftskytsenheden Argument Dimitrov sat til at arbejde som mekanikere og chauffører. Harald blev såret to gange, men ellers slap de alle fire hjem til Danmark i slutningen af 1938, hvor det efterhånden stod klar for de fleste, at slaget var tabt.

Under 2. verdenskrig kæmpede de brave mænd videre i modstandsorganisationen BOPA, som de var med til at stifte. Den yngste broder Aage blev stukket og efterfølgende fanget af Gestapo, der brutalt mishandlede og tævede ham til døde.

Med ideologiske skyklapper

Fra en historikers synspunkt er det naturligvis interessant at få præsenteret de originale breve, personligt ville jeg dog have foretrukket, at forfatterne havde uddraget eksempler, og så ellers lavet en syntese - handlingernes mænd er ikke altid de bedste til at nedfælde egne oplevelser og bedrifter. Det bliver lidt ensformigt at læse de meget ens breve, der synes at være skrevet i samme kække stil med megen vægt på trivialiteter, og hvor krigen ofte fremstilles med megen ideologisk floskl.

En anden anke mod bogen er, at den i mine øjne er for loyale over for brødrenes og de spaniensfrivilliges opfattelse af Den Spanske Borgerkrig. Det vil sige, at borgerkrigen i Spanien bliver set som først og fremmest én stor ideologisk kampplads, uden at de mere specifikke spanske forhold bliver belyst: hvordan kampen mellem på den ene side tradition, tro og centralisme og på den anden, regionalisme, liberalisme og ateisme rækker meget længere tilbage i spansk historie.

Det er en strid, der sønderrev landet gennem både 18-og 19 hundrede tallet, og som nåede sin kulmination med borgerkrigen, hvor de skarpe modsætninger fik yderligere næring af uforsonlige og totalitære ideologier.

At skære alle nationalisterne over en kam som fascister er altså unuanceret og forkert. Franco var ikke fascist ej heller falangist. Han var frem for alt den født opportunist og så ellers konservativ traditionalist uden noget egentligt politisk-ideologiske fundament. Den engelske militærhistoriker Antony Beevor gør for eksempel glimrende rede for baggrunden og optakten til Den Spanske Borgerkrig i sin bog om emnet.

At virkeligheden var langt mere broget, end brødrene kunne læse om i Arbejderavisen, tager det mon noget fra brødrenes ellers både modige og selvopofrende indsats ?

Brødrene Nielsen – breve fra Den Spanske Borgerkrig af Daniel Madsen, Albert Scherfig, Charlie Krautwald og Nadia Zarling
368 sider
Forlaget Nemo.