Begyndelser af Carl Frode Tiller

roman

Mørk og hjerteskærende roman om nedarvet depression og en sjælelig nedsmeltning, der finder spejl i den globale nedsmeltning

Terje ligger for døden efter et selvmordsforsøg og tænker tilbage på centrale, formende begivenheder i sit liv, som har ledt frem mod den skæbnesvanger beslutning.

Mørke midt på dagen

Vi begynder i nutiden og bevæger os så gradvist bagud.

Terje er kommunalt ansat miljøforkæmper og er en mand med en sag og en glæde ved naturen, der dog nemt tipper over i sorte undergangsforestillinger om global opvarmning og udryddelsen af hele arter.

Terje er indelukket, sarkastisk og kynisk i sin omgang med andre mennesker, neurotisk i sin kredsen om, hvad andre gør sig af negative tanker om ham og splittet mellem at opretholde facaden, feje ind under gulvtæppet og så et flammende indre af bersærker-raseri.

Den depressive, alkoholiserede mor og den nu forsumpede og selvmedlidende søster sætter Terje i en tilstand af tikkende raseri, foragt og selvforagt - en alt ødelæggende cocktail.

Svigt og skam

Som historien rulles tilbage i tiden, føjes nuancer til, og det fremstår klart, hvordan en opvækst præget af svigt, jalousi og skam har ødelagt deres relationer og gjort de to søskende bitre på verden og på hinanden – de er som giftslanger, der viklet ind i hinanden førsøger at sætte et dødbringende bid ind.

Manglen på kærlighed og stabilitet har gjort dem mistroiske og næsten umulige at udholde for andre mennesker - som de skubber fra sig med deres grænseløse adfærd. Som søsteren for eksempel gør til Terjes bryllup, hvor hun omtåget af druk og selvmedlidenhed melodramatisk vil tage livet af sig selv foran gæsterne ved at vade ud i en elv, mens Terje kommer med sarkastiske kommentarer til, hvad han ser som sin skamløst selviscenesættende søsters forsøg på at kapre opmærksomheden. En scene, der er skildret med sort, sort humor.

Terje brugte allerede som barn naturen som en flugt fra den alt for virkelige psykiske terror i hjemmet, og som voksen er han næsten ude af stand til at være sammen med andre mennesker – bortset fra datteren – og det gør ham ensom, ulykkelig og bitter.

Carl Frode Tiller skildrer fornemt de komplekse relationer og sjælens mørke hos et degressivt og følelsesmæssigt skadet menneske. Læsningen drives frem af et nærmest kriminalistisk ønske hos læseren om at finde svar på åbning-scenens gåde. Tilbageholdt og sikkert opruller Tiller den usigeligt triste historie.

Begyndelser af Carl Frode Tiller
Oversat til dansk af Sara Koch
333 sider
Rosinante